2.-11. AUGUST 2024

Om FiE

Opplevelser som begeistrer!

Festspillene i Elverum er en klassisk musikkfestival som arrangeres årlig i begynnelsen av august. Festivalen oppsøker flotte konsertlokaler rundt omkring i Elverumregionen der vi skaper opplevelser som begeistrer.

Hvert år presenteres tre store orkester­produksjoner i samarbeid med Norges nasjonale ungdomsorkester, Ungdomssymfonikerne.

Ole Edvard Antonsen er festivalens kunstneriske leder, og legger blant annet til rette for at det kan gjennomføres en kammermusikk-serie med internasjonalt anerkjente utøvere på regionens storgårder. I tillegg arrangeres det kirkekonserter, festspillutflukter, festspillkroer, utendørskonserter og kunstutstillinger.

Festspillenes historie

Festspillene i Elverum er en stiftelse opprettet av Elverum kommune og tidligere Hedmark fylkeskommune. Formålet i henhold til stiftelsens vedtekter er:

Å arrangere festspill ved å gi et kvalitetstilbud innen musikk og andre kunstarter på et høyt kunstnerisk nivå. Det legges særlig vekt på presentasjon av unge, talentfulle og lovende kunstnere.

Ungdomssymfonikerne ble grunnlagt av de engasjerte musikerne Leif Jørgensen (tidligere konsertmester i Oslo-Filharmonien), Harry Kvebæk (tidligere solotrompetist i Oslo-Filharmonien), og Karsten Andersen (tidligere sjefsdirigent i Bergen Filharmoniske orkester). Orkesterets mål har fra starten av vært å gi unge musikere på vei mot en profesjonell karriere, erfaring i å spille i et fullt utbygget symfoniorkester og å framføre sentralt orkesterrepertoar. Flere hundre musikere har spilt i orkesteret. Mange av dem er siden ansatt i profesjonelle orkestre i Norge og i utlandet. Festspillene i Elverum har siden 1974 vært et årlig utstillingsvindu for Ungdomssymfonikerne. De tre årlige samarbeidsprosjektene festivalen har med orkesteret er de viktigste prosjektene for festivalen. Orkesteret samarbeider med anerkjente dirigenter og solister.

Siden starten i 1974 er det (per juni 2021) gjennomført 47 festspill. Om lag 400.000 personer har vært til stede ved ca. 1.100 arrangementer i form av konserter, utstillinger og andre festspillopplevelser. Festspillenes første budsjett var på 85.000 kroner, i 2004 var det oppe i 3,8 millioner og i 2016 var tallet 7,5 millioner.

Fra starten i 1974 ble festivalen ledet av et kunstnerisk råd. På nittitallet ble Ari Rasilainen engasjert som kunstnerisk rådgiver. Håvard Gimse og Geir Inge Lotsberg var kunstneriske ledere fra 1998 til og med 2000. I perioden 2001 til og med 2015 overtok Vertavo Strykekvartett oppdraget. Ole Edvard Antonsen ble engasjert som kunstnerisk leder fra og med 2016 for en treårsperiode.

Styremedlemmer

Janne Langaas

JANNE LAANGAS

STYRELEDER

_386

TOR RULLESTAD

STYREMEDLEM

Line_Rustad

LINE M. RUSTAD

STYREMEDLEM

f8e9af5a-b383-463e-96f5-7c0289b98265

PEER JACOB SVENKERUD

STYREMEDLEM

TURID BACKE-VIKEN

STYREMEDLEM

Få med deg siste nytt!