Gaarder gård

Elverum, Innlandet
 · 

I enden av en flott bjørkeallé i Leiret, Elverum sentrum, finner du ærverdige Gaarder gård. Gården med røtter tilbake til 1400-tallet byr på mye historie, og hovedbygningens festsal fra 1895 anses som en av Innlandets vakreste saler.

Festsalen med sin staselige gulltapet, klassiske stukkaturer og ekstravagante lysekroner, har huset kongebesøk, festspill og mye mer. Festsalen ble restaurert med støttemidler fra Kulturminnefondet i 2021, og på fondets sider skrives følgende:

"Gaarder gård står som et tidsvitne på gullårene i skogens siste del av 1800-tallet."
-
Historie

Gården, med røtter tilbake til middelalderen, var tidligere en del av prestegården i Elverum og et naturlig sentrum i bygda. Den ble senere skilt ut før år 1500.
Deler av gården har gjennom tidene utviklet seg til det vi i dag blant annet kjenner som Elverum sentrum.
Fra 1684 ble deler av Christiansfjeld festning etablert på gårdens grunn. Festningen var en del av den norske hærs utvikling av et stort fortifikasjonsnettverk og forsvarssystem mot grensen til Sverige på 1600-tallet. Nettverket strakte seg fra Elverum til Halden. Byggingen av festningen i Elverum dannet grunnlaget for dagens beliggenhet av sentrum, som kalles «Leiret».

På 1700-tallet ble Grundsetmartn, Norges eldste marked med spor tilbake til 1594, holdt på gårdens grunn. Grundsetmartn ble arrangert av gårdens eier etter en stadfestet kongelig forordning fra 1767. I forordningen heter det at markedsplassen skal være på Gaarder gårds grunn, og at markedet arrangeres årlig i Elverum sentrum i den første halvdelen av mars. Markedet arrangeres fortsatt den dag i dag.

Under 2. verdenskrig ble gården benyttet som oppholdssted for kongefamilien under flukten fra Oslo 9. april 1940. Kongefamilien oppholdt seg på gården kun noen timer før kronprinsesse Märtha og barna måtte flykte videre til Sverige av sikkerhetsmessige årsaker. Gården har også blitt kjent fra filmen «Kongens nei», basert på kong Haakons flukt under den tyske invasjonen av Norge i april 1940.

Gaarder gård eies i dag av Gunnar Aakrann Eek, og har vært i eierens familie i femten generasjoner siden 1733. Navnet Gaarder kommer fra «gardar» som betyr «et inngjerdet jordstykke». Tunet på gården er vernet og består av hovedbygningen fra 1895, en sidebygning fra 1862, en bestyrerbolig fra 1904, en tømmerlåve med fjøs fra 1800-tallet i tillegg til flere andre gamle bygninger.

Gårdsdriften på Gaarder er i dag avviklet, men gården er et utgangspunkt for arrangementer, skogbruk og eiendomsdrift.

Les mer