Gaarder gård

Elverum, Innlandet
 · 

I enden av en flott bjørkeallé sør i Elverum sentrum, finner du ærverdige Gaarder gård. Gården med røtter tilbake til 1400-tallet byr på masse historie, og hovedbygningens festsal fra 1895 anses som en Innlandets vakreste saler

Festsalen med sin staselige gulltapet, klassiske stukkaturer og ekstravagante lysekroner, har huset alt fra kongebesøk, valg av representanter til Eidsvollsforsamlingen, festspill og mye mer. Festsalen ble restaurert til original stand med støttemidler fra Kulturminnefondet i 2021, og på kulturminnefondet sine sider skriver de følgende:

"Gaarder gård står som et tidsvitne på gullårene i skogen siste del av 1800-tallet."

 

Historie

Gården med røtter tilbake til middelalderen var tidligere en del av prestegården i Elverum, og et naturlig sentrum i bygda. Gården ble senere skilt ut før år 1500. Deler av gårdens grunn har gjennom tidene utviklet seg til det vi i dag blant annet kjenner som Elverum sentrum. Fra 1684 ble deler av Christiansfjeld festning etablert på gårdens grunn. Festningen var en del av den norske hærs utvikling av et stort fortifikasjon nettverk og forsvarssystem mot grensen til Sverige på 1600-tallet som strakte seg fra Elverum til Halden. Byggingen av festningen i Elverum dannet grunnlaget for dagens beliggenhet av sentrum, hvor kallenavnet er «Leiret». På 1700-tallet ble Grundsetmartn, Norges eldste marked med spor tilbake til 1594, holdt på gårdens grunn. Grundsetmartn ble arrangert av gårdens eier etter en stadfestet kongelig forordning i 1767. I forordningen heter det at markedsplassen skal være på Gaarder gårds grunn, og at markedet arrangeres i Elverum sentrum årlig den første halvdelen i mars. Markedet arrangeres fortsatt den dag i dag.

Under 2. verdenskrig ble gården benyttet som skjulested for kongefamilien under flukten fra Oslo 9. april 1940. Kongefamilien oppholdt seg på gården kun noen timer før kronprinsesse Märtha og barna måtte flykte videre til Sverige av sikkerhetsmessige årsaker. Gården har også blitt kjent fra filmen «Kongens nei», basert på kong Haakons flukt under den tyske invasjonen av Norge i april 1940.

Gaarder gård eies i dag av Gunnar Aakrann Eek, og har vært i eierens familie i femten generasjoner siden 1733. Navnet Gaarder kommer fra «gardar» som betyr «et inngjerdet jordstykke». Gården består av den verneverdige hovedbygningen, sidebygning fra 1862, bestyrerbolig fra 1904, tømmerlåve og fjøs fra 1800-tallet i tillegg til flere andre gamle bygninger.

Gårdsdriften på Gaarder er i dag avviklet, men gården er utgangspunkt for arrangementer, skogbruk og eiendomsdrift.

Les mer