Melgården

Melgården er en storgård i de gamle skogsbarnonenes rike i Åmot i Østerdalen.
Gården er første gang nevnt i skriftlige kilder i et diplom datert 11. august 1465, og den verneverdige hovedbygningen er i dag et praktfullt eksempel på rikdommen som ble et resultat av oppgangstiden for skipsfart, skipsbygging og handel.

Hovedbygningen er en panelt trebygning som ble oppført av godseier og komponist T. N. Mykleby i årene 1875-1877, etter tegninger av arkitekt Nestor Georgius Thomassen i Christiania. Med sin imponerende detaljrikdom i fasader med storslåtte innredete saler og stuer etter tidens motetendenser, står bygningen som et elegant eksempel på tidens bygningsutforming. Bygningen har en eiendommelig blanding av empire og trekk fra sveitserstilen, og fremstår som pompøs, men likevel yndig. Den har flere vakre stuer, og i andre etasje har interiøret i den fornemme dansesalen stått urørt siden 1877.
Her ble det holdt både konserter og ball, og i de senere årene har Festspillene lagt en av kammerkonsertene til Melgårdens historiske festsal.
Salen er 150 m2 med original tapet, lysekroner og gipsstukkaturer.

_

Kultursentrum i skogen
I 1880-årene og utover ble hovedbygningen på Melgården et kultursentrum, og ble gjestet av flere av datidens kjente musikere, kunstnere og filantroper. Gården representerer et minne om en livsstil der jakt, skogbruk, musikk og kulturliv sto i høysetet. Hovedbygningen og hageanlegget bærer den dag i dag preg av skogbrukets store betydning i det 18. århundret. Anlegget er godt bevart, og svært lite er forandret både ute og inne.

Gården er i privat eie.

Teksten er hentet fra: 
https://www.melgarden.no/melgarden 

Les mer om restaureringen av gården her: 
https://kulturminnefondet.no/prosjekt/melgarden-2/

Les mer