Konstknekt

Orkesterakademiet KonstKnekt er et resultat av samarbeidet mellom Vinterfestspill i Bergstadens og Berliner Philharmoniker i forbindelse med Europakonzert 1. mai 2016.

KonstKnekt skal representere toppen av orkesterutdanning i Norge, gi norske musikere de beste muligheter til å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt og sette standarden for utdanning av de beste musikerne til det unike livet man kan ha som orkestermusiker.
«KonstKnekt»-begrepet kommer fra den tyske bergverksindustrien som ble en viktig del av Røros-samfunnet fra slutten av 1600-tallet. Ordet «konst» avledet fra «Kunst» med referanse til ingeniørkunst og ordet «knekt» eller «Knecht» (ung person), og slik ble KonstKnekt betegnelsen på en svenn/lærling i bergverksindustrien.

Hvordan et lite sted som Røros kunne vekke slik interesse fra Berliner Philharmoniker skyldes tre ting: Røros som unikt sted, med barskt klima og en nydelig kirke både visuelt og akustisk, de enestående medarbeiderne i Vinterfestspill i Bergstadens administrasjon og styre, og et fantastisk publikum som varmer alle musikere sine hjerter.

Til sammen gir dette samlingene med KonstKnekt på Røros de beste rammer en kan ha, hvor arbeidet preges av ro, glede og intensitet.

Til gjengjeld er Berlinerne ekstremt generøse mot «knektene», og resultatene har ikke latt vente på seg. Stadig flere av «knektene» får ledende jobber i gode orkestre!

Medvirkende:
Victoria Lewis, fiolin
Robert Kowalski, fiolin
Martin Stegner, bratsj
Andreas Grimstad, bratsj
Balder Hella Mikkelsen, cello
Øyvind Gimse, cello

Les mer

Built For Speed

Yngve Søberg

Baryton

Melissa Horn

Vokal

Ungdomssym­fonikerne

Orkester

Ole Edvard Antonsen

Trompet